Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi w Obornikach przy ul. Młyńskiej 8E:

Na podstawie obowiązujących przepisów  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Unii Europejskiej  informujemy o obowiązującej Polityce Prywatności.  Ze względu na najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych Katarzyna Dolata - Właściciel Firmy, uprzejmie informuje, iż:

Właściciel Firmy jest Administratorem Danych w stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią / Pana przekazane. Firma będzie przechowywać powierzone przez Panią/ Pana dane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności.

-  Siedziba Firmy: dane dostępne w Instytucie Yasumi;

-  Dane kontaktowe Firmy:

-  telefon:  517 750 617;

-  strona internetowa www.oborniki.yasumi.pl / FB: Yasumi Instytut Urody w Obornikach ;

Celem przetwarzania przez Firmę danych osobowych otrzymanych od Pani/ Pana jest wyłącznie świadczenie usług  z zakresu kosmetyki, wykonywanie zabiegów kosmetycznych oraz sprzedaż produktów kosmetycznych na Pani/ Pana rzecz;  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania wyżej wymienionych usług  (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi  oferowanej w YASUMI.

Jedynymi odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Panią/ Pana są współpracownicy Firmy oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Firmą (obsługa księgowa, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej itp. - jeśli okaże się to konieczne, usługi niszczenia dokumentów).

Firma nie będzie przekazywać otrzymanych od Pani/ Pana danych osobowych osobom trzecim. Firma stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, w celu ochrony przetwarzania danych osobowych.

Na każde Pani/ Pana żądanie Firma  wyda Pani/ Panu kopię danych.

Ma Pani/ Pan prawo do żądania od Firmy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/ Pan  ma prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Pani/ Pan  ma też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Właściciel Firmy Katarzyna Dolata prowadzi partnerski gabinet kosmetyczny pod szyldem Yasumi Instytut  Zdrowia i Urody w Obornikach przy ul. Młyńskiej 8E;

 1. Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, specjalistyczne porady i konsultacje   kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
 2. Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do piątku: 10:00 - 20:00, sobota: 9:00 - 14:00 – obowiązują wcześniejsze zapisy.   W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi jest nieczynny.
 3. Klient przed wykonaniem zabiegu, w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu Yasumi o istniejących chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, przebytych operacjach, wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
 4. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w  przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 5. Wizyty rezerwowane są w Instytucie Yasumi  osobiście bądź telefonicznie. Dopuszczalne jest rezerwowanie wizyt  za pośrednictwem komunikatora FB Messenger.      
 6. Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Instytucie Yasumi, otrzymuje SMS z przypomnieniem  i prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją, w takim przypadku wizyta zostaje anulowana.
 7. W przypadku spóźnienia się na wcześniej umówioną wizytę Instytut Yasumi, ma prawo skrócić czas zabiegu o czas spóźnienia Klienta mając w poszanowaniu czasu Klientów umówionych na późniejsze godziny.
 8. Pracownik Instytutu Yasumi ma prawo poprosić o dokonanie przez Klienta przedpłaty w sytuacji, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 9. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 3 i więcej osób, Instytut Yasumi może pobrać przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. 
 10. Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane  najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 11. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 12. Promocje i rabaty oferowane przez Instytut nie sumują się i nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi.
 13. Klient dysponujący bonem prezentowym zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu znajdującego się w prawym dolnym narożniku.
 14. W dniu realizacji usługi bon prezentowy należy okazać w Instytucie Yasumi przed skorzystaniem z zabiegu.
 15. Instytut Yasumi może odmówić realizacji bonu prezentowego w przypadku stwierdzenia pochodzenia bonu prezentowego z niewiadomego źródła.
 16. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym, może jednorazowo opuścić wcześniej umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty – osobiście, telefonicznie. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym  powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu lub bonu.
 17. Bon prezentowy  upoważnia  do skorzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi  w którym realizowana zostaje usługa lub do zakupu produktów detalicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 18. Bon prezentowy może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i / lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 19. Bon prezentowy ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. W wyjątkowych sytuacjach lub na prośbę zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy.
 20. Bon prezentowy może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w gabinecie.
 21. Instytut Yasumi nie  ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie bonu prezentowego.
 22. Instytut Yasumi nie dokonuje zwrotu różnicy wartości w przypadku gdy  wartość usługi  lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu prezentowego.
 23. W przypadku gdy wartość usługi i / lub nabywanych preparatów  przekroczy wartość Bonu prezentowego Obdarowany dopłaca różnicę.
 24. Jeżeli Bon prezentowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na tej samej lub podobnej wartości
 25. Bony prezentowe nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Instytucie Yasumi.
 26. Bony prezentowe nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 27. Wszystkie osoby przebywając na terenie Instytutu Yasumi dobrowolnie zgadzają się przestrzegać  niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników Instytutu.
 28. Na terenie Instytutu Yasumi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 29. Szanując charakter miejsca oraz osoby przebywające na terenie Instytutu Yasumi uprasza się o stosowne zachowanie.
 30. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje  właściciel/manager  Instytutu Yasumi
 31. Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi regulują obowiązujące przepisami prawne  - Kodeks Cywilny.
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem